15.07.2024

Šport |

Prielačina

Je prírodná rezervácia so stupňom ochrany 5. stupňa v pohorí Považský Inovec. Zaberá vrcholovú časť hrebeňa rovnomenného vrchu (896,6 m n. m.), približne 1,5 km juhozápadne od Panskej javoriny (942,6 m n. m.). Predstavuje zachovalé zvyšky kvitnúcich bučín s bohatým bylinným a krovným podrastom. Veľká pôvodnosť a nízky stupeň narušenia vegetačného krytu vytvárajú vhodné podmienky pre výskyt viacerých vzácnych a chránených druhov rastlín.

15.07.2024

Šport |

Čepúšky

Čepúšky sú prírodná rezervácia ktorá bola v roku 1988 na rozlohe 58,1 ha vyhlásená za ochranné pásmo. Predmetom ochrany sú ojedinelé rastlinné spoločenstvá bezkolencového brezovo-dubového lesa ktoré nadväzujú na kyslý dubový les. Na území rezervácie platí 4. stupeň ochrany.

24.06.2024

Šport |

Marhát a Sokolie skaly

Ďalším spomedzi známych vrcholov Považského Inovca je Marhát s nadmorskou výškou 758 m n. m. Nachádza sa tu 17 m vysoká rozhľadňa, ku ktorej sa po vyznačených turistických značkách ľahko dostanete z viacerých okolitých obcí. Pod Marhátom sa nachádza zrekonštruovaná Rotunda sv. Juraja, ktorá sa hrdí titulom najstaršej v Európe. Na severovýchodnom úbočí Marhátu môžete vidieť zaujímavé skalné útvary, tzv. Sokolie skaly. Okrem dych berúcich výhľadov tu na vás čakajú aj dve jaskyne. V lokalite sa nachádza aj pietne miesto významného slovenského horolezca Vladimíra Plulíka, rodáka z Piešťan, ktorý tragicky zahynul v roku 2008.

24.06.2024

Šport |

Marneggov kríž

Pod vrchom Vinište natrafíte na pamätné miesto, na ktorom bol kedysi osadený pamätný kríž ako spomienka na majiteľa okolitých lesov Hermanna Marnegga, ktorého v roku 1922 postrelili v lese Jamrichová a na následky zranení tu aj zomrel. Pôvodný kríž sa, bohužiaľ, nezachoval, avšak začiatkom milénia sa obyvatelia Závady a Záhrad rozhodli obnoviť toto pietne miesto a osadili tu nový pamätný kríž. Z tohto tichého a pokojného miesta sa dnes naskytá panoramatický výhľad, ktorého súčasťou je opäť aj Marneggov kríž.

Zobraziť mapu Stiahnuť gpx

24.06.2024

Šport |

Topoľčiansky hrad

Neodmysliteľnou dominantou Považského Inovca je zrúcanina stredovekého Topoľčianskeho hradu, ktorého vznik sa datuje až do 13. storočia. Vypína sa na brale z dolomitového vápenca nad obcou Podhradie. Do obce vedie turistický chodník priamo z Duchonky, ktorý vám okrem hradu ponúka aj pestrú okolitú prírodu, ktorá vás očarí v každom ročnom období. Obec Podhradie je známa ako vstupná brána do Považského Inovca.

20.06.2024

Šport |

Holé brehy cez jaskyňu Opálená skala a vrch Úhrad

Holé Brehy sú prírodnou rezerváciou s najvyšším stupňom ochrany. Ležia asi 2,5 km juhozápadne od obce Podhradie a sú známe hlavne pre svoju pestrú flóru s mimoriadne hojným výskytom zákonom chráneného ponikleca obyčajného. Táto výnimočná rastlina a flóra sa tu nachádza práve vďaka slnečným, holým brehom. Holé Brehy sú tiež miestom s najkrajším výhľadom na okolitú krajinu. Cestou k Holým Brehom by ste nemali obísť jaskyňu Opálená skala a vrch Úhrad, na ktorom nájdete pozostatky hradiska z doby laténskej a halštatskej. Jeho existencia zrejme súvisí s cestami umožňujúcimi prechod z Ponitria do Považia. Vrch Úhrad vám tiež ponúka jeden z najkrajších výhľadov na Topoľčiansky hrad.